2019-2020 8.Sınıf 4.Deneme

(No Ratings Yet)

41 votes, 4.3 avg
2679

2019-2020 8.Sınıf 4.Deneme

Denemeyi online olarak çözebilirsiniz.

Sorular ve cevap şıkları random (karışık) olarak ayarlanmıştır. Sınav sonucunda hatalarınızı kontrol edebilirsiniz.

1 / 20

Öğretmen öğrencilerine alçak ve yüksek basınç hava olaylarını anlatırken görseli tahtaya yansıtmıştır.

Yansıttığı görsel ile ilgili aşağıda verilen bilgiler den hangisi yanlıştır?

2 / 20

Grafikte X, Y, Z ve T şehirlerinden birinin yılın farklı zamanlarında gece süresi değişimi gösterilmiştir.

Şehirleri ile ilgili;

X şehri Yengeç Dönencesi üzerinde,

Y Yengeç Dönencesi ile Ekvator arasında,

Z şehri Ekvator üzerinde,

T şehri Oğlak Dönencesi üzerinde

bilgileri bilindiğine göre verilen gece süresi zaman grafiği Dünya üzerinde yerleri belirtilen hangi ülkeye ait olabilir?

3 / 20

Görselde C ve D bezelyelerin fenotipleri ve bu bezelyelerin çaprazlanması sonucu oluşan bezelyenin fenotipi verilmiştir.

Bezelyelerde mor renk çiçek geni beyaz renk çiçek genine baskın olduğuna göre;

I.    Oluşan mor renk çiçeğe sahip bezelyeler homozigot döldür.

II.   Mor renk çiçeğe sahip C bezelyesinin genotipinde çekinik gen vardır.

III. Oluşan mor renk çiçeğe sahip bezelyeler tekrar çaprazlanınca saf döl genotipe sahip bezelyeler elde edilme oranı %50 olur.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

4 / 20

İklim ve hava olayları ile ilgili aşağıdaki tabloyu belirtildiği gibi dolduran bir öğrenci, her doğru işaretlemesinden 10 puan, her yanlış işaretlemesinden -5 puan alacaktır.

Buna göre öğrencinin almış olduğu toplam puan aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

5 / 20

Mustafa Öğretmen hazırladığı farklı renkteki kartonların üzerine kalıtsal yapıların isimlerini yazmış ve öğrencilerinden sınıftaki malzemeleri büyüklüklerine uygun olacak şekilde kartonlarda yazılı kalıtsal yapılar ile eşleştirmelerini istemiştir.

Öğrencilerden Efsa'nın seçtiği malzemeler aşağıdaki gibidir.

Efsa, hatasız bir eşleştirme için aşağıdaki seçeneklerde verilen eşleştirmelerden hangisini yapmalıdır?

 

6 / 20

İklim, herhangi bir bölgenin uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalama veri sonuçlarıdır. Hava olayları ise atmosferde meydana gelen kısa süredeki değişmelerdir.

Buna göre;

I.    Hava olaylarının 35-40 yıllık ortalama veri sonuçlarıdır.

II.   Geniş bir bölgede uzun yıllar süresince değişmeyen ortalama hava koşullarıdır.

III. Günün belirli saatlerinde yapılan gözlem sonuçlarından tahminler yapılmasıdır.

özelliklerinden hangileri iklime aittir?

7 / 20

Rüzgar, yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru oluşan hava akımıdır.

Görselde T ve R bölgeleri arasında oluşan rüzgarın yönü verilmiştir.

Bölgeler ile ilgili aşağıdaki sorulara uygun cevaplar verilecektir.

I.    Hangi bölgede hava sıcaklığı daha yüksektir?

II.   Hangi bölgede bulut oluşma ihtimali daha azdır?

III. Hangi bölgede nem miktarı daha azdır?

  1. Hangi bölgede yağış ihtimali daha fazladır?

Buna göre hangi numaralı sorulara "R" cevabı verilmelidir?

8 / 20

Şekilde bir DNA molekülünün karşılıklı iki zinciri verilmiştir.

Görseli inceleyen bir öğrenci;

I.    DNA çift zincirden oluşur.

II.   DNA sarmal yapıdadır.

III. DNA da adenin nükleotidi ile timin nükleotidi eşleşir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir?

9 / 20

K ve L şehirlerinin Dünya haritası üzerindeki konumları şekildeki gibi gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

10 / 20

Sanayileşmenin artması ile birlikte artan kömür ve petrol gibi fosil yakıt tüketimi ve ormanlık alanların azalması atmosferdeki sera gazlarının miktarını artırarak küresel ısınmaya neden olmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçları arasında yer almaz?

11 / 20

Görselde Dünya'nın Güneş etrafında hareketi sırasında bulunduğu konumlara ait bazı tarihler sembollerle gösterilmiştir.

Buna göre sembollerle gösterilen konumlarda yengeç dönencesi üzerindeki bir şehirde gece ve gündüz sürelerine ait grafik hangi seçenekteki gibi olabilir?

12 / 20

Hamdi Öğretmen, rüzgârın oluşumu için iki farklı bölge arasında sıcaklık farkının olması gerektiğini ve bu sıcaklık farkı arttıkça rüzgarın hızının arttığını yapacağı deneylerle öğrencilerine göstermek istiyor.

Birinci deneyde iki özdeş beher içerisine 20 °C sıcaklıkta su, ikinci deneyde ise beherlerden birine 20 °C, ikincisine ise 40 °C su, üçüncü deneyde de birinci behere 20 °C, ikinci behere 80 °C su koymuştur. Tüm deneylerde beherler arası mesafeleri eşit olacak şekilde ayarlamış ve beherlerin arasına özdeş rüzgârgülleri koymuştur.

Hamdi Öğretmen'in yaptığı deneyler sonucunda;

I. Birinci deneydeki rüzgârgülünün hareket etmediği

II. İkinci deneydeki rüzgârgülünün 3. deneydeki rüzgârgülüne göre yavaş bir şekilde döndüğü

III. Üçüncü deneydeki rüzgârgülünün ikinci deneydeki rüzgârgülünden daha hızlı döndüğü

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

13 / 20

Dünya'daki sular üzerinde dört farklı bölge gösterilmiştir.

K, L, M ve N bölgeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

14 / 20

DNA'nın birinci zincirinde nükleotidlerin diziliş sırası AATCCGAAGCAT şeklindedir.

Bu DNA sağlıklı bir şekilde kendini eşledikten sonra, eşlenen DNA'nın ikinci zincirinin karşısına aşağıda nükleotid dizilişi verilen zincirlerden hangisi gelmiş olabilir?

15 / 20

Ayşegül Öğretmen, öğrencilerine kalıtsal kavramlardan kromozom, DNA ve nükleotidin görsellerini büyüklüklerini dikkate alarak çizmelerini ve isimlerini yazmalarını istemiştir. Öğrencisi Beril'de şekildeki posteri yaparak sınıfa getirmiştir.

Ayşegül Öğretmen, Behre kalıtsal kavramların ismini doğru yazdığını fakat görselleri çizerken büyüklüğüne dikkat etmediğini söylemiştir.

Beril, verilen ödevin öğretmeninin istediği gibi olması için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?


16 / 20

Sağlıklı bir DNA molekülünde bulunan nükleotidler şekildeki gibi sembollerle gösterilmiştir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

17 / 20

DNA ile ilgili bir doğru-yanlış etkinliği aşağıda verilmiştir.

Buna göre etkinliğin hatasız bir şekilde tamamlanabilmesi için yapılan işaretlemeler hangi seçenekteki gibi olmalıdır?

18 / 20

Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımı sırasında ışık ışınlarının geliş açısına göre farklı yarım kürelerde gündüz süreleri değişkenlik gösterir.

Grafikte Kuzey Yarım Küre'de olduğu bilinen bir şehrin gündüz sürelerinin dünya konumları ile ilişkisini gösteren bir grafik verilmiştir.

Dünya'nın bulunduğu konumlar dikkate alındığında grafik hangi görsele göre çizilmiştir?

19 / 20

Dünya şekildeki konumdayken oğlak dönencesi üzerindeki noktalara öğle vakti Güneş ışınları dik açıyla düşmektedir.

Buna göre;

I.    Güney Yarım Küre'nin tamamına Güneş ışınları dik açıyla düşer.

II.   Yengeç dönencesi üzerinde yer alan noktalarda yaz mevsimi yaşanmaya başlar.

III. Oğlak dönencesi üzerindeki noktalarda en kısa gece yaşanır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

20 / 20

Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımı sırasında belirli tarihlerdeki konumları şekildeki gibi verilmiştir.

Buna göre;

I. 23 Aralık tarihinde yaz mevsiminin yaşandığı bir şehirde 21 Haziran'da kış mevsimi başlar.

II. 23 Haziran tarihinde kış mevsiminin yaşandığı bir şehir 21 Aralık'ta en kısa geceyi yaşar.

III. 23 Eylül tarihinde sonbahar mevsiminin yaşandığı bir şehirde 21 Mart'ta gece ve gündüz süresi eşittir.

ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

Sınavdaki başarı oranın =>

0%

Deneme sonucunu yukarıdaki paylaşım ikonlarını kullanarak sosyal medya hesaplarınızda ya da yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Denemeyi değerlendirebilirsiniz.

4 sayfalık versiyonu instagram hesabımızdan paylaşıldı.

2019-2020 8.Sınıf 4.Deneme YAPILAN YORUMLAR

  • Avatar
    Göksu
    3 ay önce

    Güzel bir testti

stag stag 9000 geciktirici paykasa pay.web.tr pomeranianelektronik sigara viagra viagra