2019-2020 8.Sınıf 3.Deneme

(No Ratings Yet)
33 votes, 3.4 avg
1764

2019-2020 8.Sınıf 3.Deneme

Denemeyi online olarak çözebilirsiniz.

Sorular ve cevap şıkları random (karışık) olarak ayarlanmıştır. Sınav sonucunda hatalarınızı kontrol edebilirsiniz.

1 / 20

Aşağıda DNA molekülüne ait bir bölüm verilmiştir.

Bu bölüm üzerinde K ve L olarak gösterilen yapılar ile ilgili;

I.   K yapısı her canlıda bulunur.

II.  L yapısı, DNA molekülünün yapı birimidir.

III. K yapısını oluşturan yapılar ile L yapısını oluşturan yapılar tamamen aynıdır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

2 / 20

Aşağıda iki farklı canlının DNA moleküllerine ait bölümler verilmiştir.

Görsele göre;

I. DNA-1 bölümünün onarımı yapılamaz.

II. DNA-2'yi tamamen onarmak için 1 adet adenin, 1 adet timin ve 1 adet guanin nükleotidi yeterlidir.

III. DNA-1 'in önce onarımını yapıp sonra da bir kez hatasız eşlenmesi için toplam 2 adet timin nükleotidi gereklidir.

verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

3 / 20

Duru, gündüz saatlerinde gözlemlediği rüzgarın yönünü dikkate alarak yandaki görseli hazırlamıştır.

 

Hazırlanan görsele göre;

I.  Rüzgarın estiği kara bölümü daha sıcaktır ve bu bölümde yükselici hava hareketinden dolayı ABA (Alçak basınç alanı) yazması doğrudur.

II.  YBA (Yüksek basınç alanı'da soğuyan havanın alçalması doğru gösterilmiştir.

III. Kara tarafında yağmur yağma olasılığı deniz tarafında yağmur yağma olasılığından daha fazladır.

yorumlarından hangileri doğrudur?

4 / 20

Bazı nükleotidleri eksik olan bir DNA molekülünün nükleotid dizilimi yanda verilmiştir.

5 / 20

Barış, mevsimlerin oluşumunda Dünya'nın dönme ekseninin eğikliği ile güneş ışınlarının eğik açıyla gelmesinin etkisini incelemek istiyor. Bunun için özdeş ışık kaynakları ile aşağıdaki deney düzeneğini hazırlamıştır. Düzenekte, üzerine düşen ışık şiddetinin etkisi ile aydınlanan bölgelerdeki sıcaklık artışlarını ve aydınlanma bölgelerini karşılaştırmıştır.

Barış yaptığı ölçümler sonucunda;

I.    K bölgesindeki sıcaklık, L bölgesindeki sıcaklıktan daha yüksektir.

II.   L bölgesindeki aydınlanma alanı, K bölgesindeki aydınlanma alanından daha büyüktür.

III. Birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı K ve L bölgelerinde eşittir.

bilgilerinden hangilerine ulaşabilir?

6 / 20

Aşağıda Türkiye iklim haritası verilmiştir.

Buna göre, bölgeler arası iklim farklılıklarının oluşmasında;

I.    Denizden uzaklık

II.   Denizden yükseklik

III. Yer şekilleri

verilenlerden hangileri etkilidir?

7 / 20

P, L ve M şehirlerinin Dünya haritası üzerindeki konumları şekilde gösterilmiştir.

21 Aralık tarihinde P, L ve M şehirlerinde yaşanan gece ve gündüz süreleri ile ilgili olarak;

I.    L şehrinde gece ve gündüz süreleri eşittir.

II.   M şehrindeki gece süresi, P şehrindeki gece süresinden uzundur.

III. P şehrindeki gündüz süresi, L şehrindeki gündüz süresinden kısadır.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

8 / 20

Aşağıda üç farklı bölgenin sıcaklık değerleri verilmiştir.

Bu bölgeler arasında oluşacak rüzgârlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

(Bölgelerdeki diğer değişkenler eşit kabul edilecektir.)

9 / 20

Dünya'nın Güneş etrafında dolanımındaki bazı konumlar ve tarihleri aşağıda verilmiştir.

Bu hareketle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

10 / 20

Aşağıdaki tabloda Ankara ili için 2018 yılının ilk 6 ayına ait ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir.

Tabloya göre;

I.    Yapılan çalışmalar meteoroloji biliminin alanına girer.

II.  Ocak ayında birim yüzeye düşen ortalama Güneş enerjisi miktarı, Haziran ayından daha azdır.

III. Klimatologlar sadece bu tabloda olan verilerin ortalamasını alarak Ankara'nın iklim özelliklerini belirleyebilir,

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

11 / 20

Bir araştırmacı yaptığı üç günlük seyahatte gittiği ülkelerde öğle vakti güneş ışınlarının yeryüzü ile yaptığı açıyı hesaplayarak aşağıdaki grafiği çiziyor.

Araştırmacının gittiği ülkelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

(Araştırmacı X ülkesinden seyahate başlıyor ve sırasıyla A, B ve C ülkelerine gidiyor. Her seyahat süresi 1 gündür.)

12 / 20

Dünya'nın Güneş etrafında dolanımı sürecinde özel tarihlerde Dünya'nın bulunduğu konumlar aşağıdaki gibi rakamlar ile gösterilmiştir.

Verilen bu konumlarda Güneş ışınlarının Dünya'nın birim yüzeyine bıraktığı ışık enerjisi miktarı - konum grafiği yukarıdaki gibi çizilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

13 / 20

Meksika'nın Guadalajara kentinde etkili olan dolu fırtınası şehri buzla kapladı. Meksika'nın güneydoğusundaki Guadalajara kentinde hava sıcaklığının 29 °C olduğu yaz mevsiminde meydana gelen dolu fırtınası nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Kenti buzla kaplayan dolu fırtınası en az 200 ev ve iş yerinde hasara yol açtı.

Ayrıca en az 50 araçtan bazılarının buza gömüldüğü, bazılarının da sürüklenerek hasar gördüğü öğrenildi. Çevrede bulunan canlılarda bu durumdan etkilendi. Şehrin merkeze uzak 6 semti yaklaşık 2 metre kalınlığında buzla kaplandı. Uzmanlar böyle bir doğa olayının ilk defa yaşandığını, bu duruma hazırlıklı olmaları gerektiğini ve insanların bir an önce doğa ile barışması gerektiğini aksi halde bu durumların artarak devam edeceğini belirttiler.

Verilen gazete haberine göre yaşanan durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 

14 / 20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 05.07.2019 tarihi için yurdumuzda beklenen ve gerçekleşen hava durumu aşağıda verilmiştir.

Buna göre;

I.  Meteorolojik tahminler her zaman gerçekleşmeyebilir.
II. Meteorolojik tahminlerin tutma olasılığı %100'dür.

III. Meteorolojik veriler tahminlere dayalı olduğundan her zaman gerçeği yansıtmayabilir,

ifadelerinden hangileri doğrudur?

15 / 20

Aşağıda bir DNA molekülünün bir bölümünü gösteren model verilmiştir.

DNA molekülünün verilen bölümünde boş bırakılan yerler doldurulduğunda DNA'yı oluşturan 1. ve 2. zincirin nükleotid dizilimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

16 / 20

Bulutsuz bir günde K, L ve M şehirlerinde aynı tarihte öğlen saat 12.00'da özdeş cisimler kullanılarak bir deney yapılıyor. Deney sonucu cisimlerin gölge boyları yandaki gibi ölçülüyor. (Cisimler düz bir zemine dik olarak yerleştiriliyor.)

Tabloya göre şehirlerin Dünya üzerindeki konumları aşağıdakilerden hangisi olabilir?

17 / 20

Ercan okuldaki dersleriyle ilgili araştırma yaparken telefonuna bir uygulama indirmiştir. Uygulamada Güneş'in doğuş ve batış saatleri ile gece-gündüz süreleri, güneş ışınlarının dünyaya geliş açısı gibi bilgilere ulaşabilmektedir.

Aşağıda uygulamadan alınan bir ekran görüntüsü verilmiştir. (Görselde belirtilen h: saat, m: dakika)

Ekran alıntısındaki verilere bakarak ;

I.    Kuzey yarım kürede yaşadığı için sonbahardan kış mevsimine geçiş yapmaktadır.

II.  Güneş ışınlarının geliş açısının azalmasından dolayı Ercan girdiği bir AVM’de kışlıkların indirime gireceğini düşünebilir.

III. Güney yarım kürede 21 Aralığa yaklaştıkça gündüz sürelerinin uzayacağını söyleyebilir.

yukarıdaki öncüllerden hangisi ve hangileri yanlıştır?

18 / 20

İçlerinde eşit miktarda hava bulunan özdeş şeffaf cam kaplara, yakıt olarak kullanılan bazı maddelerden açığa çıkan X, Y ve Z gazları eşit miktarda konulmuş ve yapılan ölçüm sonucu ilk sıcaklıkların eşit olduğu gözlenmiştir.
Tüm cam kaplara eşit mesafede bir ışık kaynağı konulmuş ve bir süre sonra yapılan ölçümlerde termometrelerin ulaştığı sıcaklık değerleri Y > Z > X şeklinde ölçülmüştür.

Yapılan deney aşamaları ve ölçümlere göre;
I. Atmosferde Y gazının artmasına bağlı olarak küresel ısınmanın artması beklenir.
II. Küresel ısınmanın etkisinin daha az olması için Z gazı açığa çıkaran yakıtlar yerine X gazı açığa çıkan yakıtlar tercih edilmelidir.
III. Verilen gazların küresel ısınmaya etkisini tespit etmek için bu düzeneklere ek olarak içerisinde düzeneklere eşit miktarda hava olan özdeş bir kap daha eklenmelidir.
yorumlarından hangileri doğru olabilir?

 

19 / 20

Bazı illerin 2019 yılında Ocak ayı boyunca ölçülen sıcaklık değerlerinin ortalamasını gösteren veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

20 / 20

Yandaki görselde verilen konumlardan sokaklarında bulunan aydınlatma direğine bakan Barış, direğin sağa eğik olduğunu, Buse ise sola eğik olduğunu söylemiştir. Bu durumun sebebini merak eden Barış ve Buse, Fen Bilimleri Öğretmenine bu farklılığın sebebini sormuştur. Öğretmenleri de, gözlem yapılan yere göre nesnelerin değişik görülebileceğini söylemiştir.

 

Verilen görsel ve öğretmenin açıklamasına göre,

numaralarla verilen Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımına ait konumlardan hangi ikisi aynı tarihe aittir?

 

Sınavdaki başarı oranın =>

0%

Denemeyi değerlendirebilirsiniz.

2019-2020 8.Sınıf 3.Deneme YAPILAN YORUMLAR

 • Avatar
  Abdulkadir
  4 ay önce

  Çok güzel denemeleriniz var çok işime yarıyor.Hazırlayan ekibin ellerine sağlık.

  • Mehmet Ali ŞENAY
   Mehmet Ali ŞENAY
   4 ay önce

   Emeği geçen tüm arkadaşlarım adına teşekkür ederim.

 • Avatar
  Ahmet hoca
  4 ay önce

  Cevap anahatrı kesinlikle yanlış!

  • Mehmet Ali ŞENAY
   Mehmet Ali ŞENAY
   4 ay önce

   hangi soruda hata olduğunu düşünüyorsunuz paylaşırsanız yardımcı olmaya çalışayım.

 • Avatar
  Hasan
  4 ay önce

  Merhabalar
  Özel bir kurumda fen bilimleri öğretmeniyim. Öğrencilerime denemelerinizi çözdürüyorum. Ancak bu denemendeki 17. Soruda bir hata olabileceğini düşünüyorum. Çünkü öncüllerde net olmayan durumlar verilmiş. Çıkarımda bulunmak zor. Kontrol edip dönüş yapabilirseniz sevinirim.

  • Mehmet Ali ŞENAY
   Mehmet Ali ŞENAY
   4 ay önce

   Merhaba öğretmenim 3 ekimden 9 ekime giderken gündüz süresi azalmış demek ki kuzey yarım kürede

 • Avatar
  Aslı
  4 ay önce

  👍🏻aynen katılıyorum cevap anahtarının cevaplarinin çoğu yanlış çıktı mesela 15. Sorunun
  Cevabı “B” şıkkı oluyor ama cevap anahtarında “A” şıkkı yaziyo bence bi gözden geçirin

  • Mehmet Ali ŞENAY
   Mehmet Ali ŞENAY
   4 ay önce

   Farklı sıralamaya göre hazırlanan cevap anahtarını paylaşmışım şuan hata düzeltildi.

 • Avatar
  Semih
  4 ay önce

  Güzel

 • Avatar
  ayşe akbaş
  4 ay önce

  Denemeleriniz çok güzel ellerinize sağlık. Teşekkür ederim.

  • Mehmet Ali ŞENAY
   Mehmet Ali ŞENAY
   4 ay önce

   Emeği geçen tüm arkadaşlarım adına teşekkür ederim.

 • Avatar
  atalay
  4 ay önce

  Böyle denemeler için teşekkür ederim umarım başarılı olursunuz.

stag stag 9000 geciktirici paykasa pay.web.tr pomeranianelektronik sigara viagra viagra