2019-2020 7.Sınıf 2.Deneme

(No Ratings Yet)

18 votes, 3.3 avg
1048

7.Sınıf 2.Deneme

Denemeyi online olarak çözebilirsiniz.

Sorular ve cevap şıkları random (karışık) olarak ayarlanmıştır. Sınav sonucunda hatalarınızı kontrol edebilirsiniz.

1 / 20

Bulutsu, yıldızların arasındaki boşluklarda bulunan yapılardır. Toz, buz, hidrojen, helyum ve diğer gazlardan oluşurlar; yıldızlardan yayılan ışık enerjisi ile görünür hale gelirler. 'Bulutsu' yapıları nedeniyle ismi Latince 'bulut' sözcüğünden gelir. Fakat bir nebula bir toz ve gaz bulutundan çok daha fazlasıdır. Zira yıldızların doğduğu ve öldükleri yerler olarak bilinirler. Bazı nebulalar yeni yıldızların doğumuna ev sahipliği yapar. Bazıları ise ölü ya da ölmekte olan yıldızların kalıntılarından oluşur. Çıplak gözle bakıldığında ufak bulutlar gibi görünseler de, çapları yüzlerce ışık yılına kadar çıkabilir. Boyutları birbirinden çok farklı olabilen nebulalar bambaşka şekillerde alır.

Yukarıda verilen bilgilere göre

I.    Yıldızlar toz, buz, hidrojen ve diğer gazlardan oluşan bulutsu içinde doğarlar.

II.   Yıldızlar bulutsularda biranda oluşur.

III. Bulutsular büyük veya küçük yıldızların ömürlerini tamamladığı ya da oluştuğu alanlardır.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

2 / 20

17.Yüzyılda Galileo'nun yapmış olduğu keşif insanların evreni anlama ve araştırma konusunda dönüm noktası olmuştur. Ayrıca Galileo keşfettiği teleskop ile Jüpiter'in dört büyük uydusunu keşfetmiştir. Bu keşif yeni fikirlerin ortaya atılmasına ve evrendeki diğer gök cisimlerinin Dünya'nın etrafında dolandığı düşüncesinin de doğru olmadığını göstererek gök cisimlerinin hareketleri hakkında doğru bilgiler elde edilmesine neden oldu.

Teleskobun gök bilimine olan katkısı ile ilgili;

I.    İnsanların gökyüzünde gördükleri nesnelerin özelliklerini keşfetmelerini sağlar.

II.   Doğru olarak kabul edilen düşüncelerin değişmesine neden olur.

III. Gökyüzü hakkında istenilen bilgilere her zaman ulaşılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 

3 / 20

Günümüzde en yaygın kullanılan teleskop çeşidi optik teleskoplardır. Optik teleskoplar mercekli, aynalı ya da hem mercekli hem aynalı olabilir. Aynalı teleskopta uzaydan gelen ışınlar bir çukur ayna tarafından toplanır. Mercekli teleskopta ise uzaydan ışığı toplayan kısım ince kenarlı mercektir.

Şekilde verilen teleskopun yapısı ile ilgili öğrenciler aşağıdaki bilgileri vermişlerdir.

Zümra:  Göz merceği ile düzeltilen görüntü, göz ile görülebilir hale getirilir.

Yiğit:      Teleskop tüpü ;Teleskopun optik parçalarını bulunduran yapıdır.

Fırat:      Kundak;Teleskobun yatay ve dikey düzlemde hareket ettirilmesini sağlayan yapıdır.

Göktuğ: Teleskobun açıklığı ne kadar küçükse, teleskop o kadar fazla ışık toplar.

Buna göre bilgi veren öğrencilerden hangisinin söylediği bilgi yanlıştır?

4 / 20

Tekin Öğretmen 7A sınıfında uzay ve evren konusuna dikkat çekmek için etkinlikte analoji yapmaya karar vermiştir.

Öğretmen balonun üzerine evrende var olduğunu düşündüğümüz birkaç tane gökcisminin sembolünü çizer ve balonu şişirmeye başlar. Balonun şişmesiyle beraber sembollerin birbirinden uzaklaştığını göstermiştir.

Öğretmen beyaz bir zeminde, balon içine farklı büyüklükte ve renkte bir miktar kâğıt parçaları koyar ve balonu şişirerek patlatır. Patlamayla birlikte beyaz zemin üzerine renkli kâğıtlar saçılır.

Buna göre yapılan etkinlik sonucuna bakılarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

5 / 20

Tufan, gökyüzünün açık olduğu bir günde gökyüzünü aşağıdaki gibi görmüştür.

Gökyüzünde gözlemlenen yıldızlar için;

I.    Tamamı Güneş sisteminde yer alır.

II.   Sadece geceleri gözlemlenebilir.

III. Farklı renkte görünmeleri sıcaklıklarının birbirinden farklı olduğunu gösterir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

6 / 20

Uzay kirliliğini önlemek için verilen ifadeler doğru ise "D" yanlış ise "Y" yolları takip edilirse hangi çıkışa ulaşılır?

7 / 20

Yalnızca akıllı tahtadaki verilenleri kullanarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz ?

8 / 20

Bir öğrenci bitki ve hayvan hücrelerini karşılaştırmak için iki farklı deney yapıyor.

Öğrencinin yaptığı deneylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

9 / 20

Uzay araştırmaları için geliştirilen alet ve teknolojiler günlük hayata uyarlanarak farklı alanlarda kullanılmıştır.

......I.....,  astronotların uzayda kullandığı besin maddeleri ile aynı teknoloji kullanılarak üretilmiştir.

......II..... ,   yıldız ve gezegenlerin sıcaklığını çok uzaktan ölçmek için geliştirilen teknoloji ile uyarlanmıştır.

......III....,  yapay uyduların ısı ve ışığı iyi ileten hafif malzemelerden uyarlanarak üretilmiştir.

Günlük hayata uyarlanarak geliştirileni I, II, ve III aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

                                                                                                

10 / 20

Şekilde verilen hücreden, organizmaya görselinde " ? " ile bırakılan boşluğa eklenmesi gereken görsel aşağıdakilerden hangisi olabilir?

11 / 20

Can, bahçelerinde bulduğu bir yapraktan ince bir kesit alıp mikroskop altında inceliyor. Çıplak gözle yeşil renkli olarak gördüğü yaprağın hücrelerinin de tıpkı yaprak gibi mikroskop altında yeşil olduğunu fark ediyor. Can bitki hücrelerine yeşil rengi veren yapının ne olduğunu merak ediyor.

Aşağıdaki yapılardan hangisi Çan'ın merak ettiği yapı olabilir?

12 / 20

2014 yılında Japonya'da "Hayabusa-2" isimli insansız bir uzay aracı Hyuga isimli bir astreodi incelemesi için uzaya fırlatıldı. 3,5 yıllık yolculuğun ardından hedefine ulaşan araç 21 Eylül 2018 tarihinde 2 küçük robotu örnekler alıp analiz ederek Dünya'ya göndermesi için asteroit yüzeyine indirdi.

Yüzeyden toplanılabilecek örnekler ile 2020 yılında Dünya yörüngesine dönecek olan uzay aracı örnekleri içeren kutuyu uzaydan Dünya'ya bırakması planlanmaktadır.

Görev bilgileri verilen "Hayabusa-2 " verilen hangi görseldeki gibi olabilir?

13 / 20

Yıldızlardan, yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarından, kara deliklerden, gezegenler ve doğal uydularından oluşan dev sistemlere galaksi ya da gökada denir.

Görselde evrendeki galaksilerin yapılarının şekilleri gösterilmiştir.

Buna göre galaksiler ile ilgili,

I.    Şekillerine göre farklı isimleri vardır.

II.   Güneş Sistemi sarmal yapıda bir gökadadır.

III. Gezegenlerden büyük, yıldızlardan küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

14 / 20

Geceleri gökyüzünde gördüğümüz parlak noktalar Dünya'ya çok uzak olan yıldızlardır. Yıldızlar da canlılar gibi doğar, büyür ve ölürler.

Yıldızlar, bulutsu adı verilen gaz ve toz bulutlarından oluşur. Kendi kütle çekim kuvvetinin etkisiyle sıkışmaya başlayan bulutsu küçük parçalara ayrılır. Bu parçaların sıcaklığı ve yoğunluğu giderek artar. Sıcaklık belli bir dereceye ulaştığında, bulutsu parçalarının yapısında enerji üreten değişimler meydana gelir. Bu değişimlerin başlaması bir yıldızın doğumu olarak kabul edilir. Bir yıldızın oluşumu milyonlarca yıl sürer. Yıldızların hemen hemen tüm özelliklerini başlangıçtaki kütlesi belirler. Bu özelliklerin arasında parlaklık, büyüklük, yıldızın gelişimi, yaşam süresi de bulunur. Yıldızlar sonsuza kadar var olamaz. Merkezlerinde bulunan yakıt zamanla biter. Böyle bir durumda yıldız değişime uğrar ve sonuçta ölür.

Verilen paragraftan;

I.    Ölen yıldızlar arkalarında toz ve gaz bulutu bırakır

II.   Büyük kütleli yıldızlardan geriye nötron yıldızları veya karadelikler kalır.

Ill.  Güneş gibi küçük kütleli yıldızlar son evresinde beyaz cüceye dönüşür.

ifadelerden hangileri çıkarılamaz?

15 / 20

Görselde hücrede yer alan genetik yapılar sembollerle gösterilmiştir.

Verilen görselden yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

16 / 20

Andromeda Takımyıldızı, Kuzey yarımküreden gözlenen bir takımyıldızıdır. Türkçesi Zincirli Prenses' tir. İsmini Yunan mitolojisindeki prenses Andromeda'dan almıştır. Aynı zamanda Andromeda GökAdası'nı barındırır. Koltuk ve Balık takımyıldızları arasında yer alır. En parlak 4 yıldızı Alpheratz, Mirach, Almach ve Andromeda'dır. Aslında Almach 4 yıldızdan oluşan bir 4'lü yıldız sistemidir. Bu yıldız sistemi Dünya'dan 350 Işık yılı uzaklıktadır. Mirach Andromeda Takımyıldızında 2. en parlak kırmızı dev yıldızdır ve Güneş'ten 200 ışık yılı uzaklıktadır. Mirach'ın biraz kuzeyinde ünlü Andromeda Bulutsusu (M31) bulunur. Andromeda Bulutsusu, çıplak gözle görülebilen en uzak gök cismidir. Dünyaya uzaklığı yaklaşık olarak 2,2 milyon ışık yılıdır.

Takım yıldızları ile ilgili yalnızca bu metin incelenerek;

I.   Takımyıldızını oluşturan yıldızlar bize farklı uzaklıkta bulunurlar ve farklı yıldız türlerine aittirler.

II.  Mitolojik karakter, eşya ve canlı isimleri takımyıldızlarında kullanılan isimlerdir.

III. Takımyıldızlarını kullanarak diğer gök cisimlerinin yerlerini tespit edebiliriz.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

17 / 20

Mehmet mikroskop altında soğan zarı, ağız içi epitel hücresi ve bakterileri inceliyor ve fotoğraflıyor. Çektiği fotoğraflar aşağıdaki gibidir.

Mehmet'in yaptığı incelemenin sonuçlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

18 / 20

 

Mercekli teleskopla bakılan cismin görüntüsünün kalitesi, cisimden gelen ışık ışınların miktarı ile doğru orantılıdır.

Kullanılan merceklerin odak noktaları netliğin oluşmasını sağlarken, teleskopun bulunduğu ortamdaki ışık kirliliği görüntü kalitesini olumsuz etkiler.

Teleskopla daha iyi görüntü elde edilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlamaz?

 

19 / 20

Hücrenin tarihsel gelişimi ile ilgili bazı süreçlerin kronolojik sırası aşağıda verilmiştir.

1590 - İlk mikroskop keşfedildi

1655 - İlk defa hücre gözlemledi.

1857 - İlk kez mitokondri gözlemlendi,

1898 -Golgi aygıtı gözlemlendi.

1939 - İlk elektron mikroskobu yapıldı.

1960-DNA keşfedildi.

1995 - Kök hücre çalışmaları hızlandı.

1998- Fare klonlandı.

2000'ler- DNA kopyalaması ve klonlama işlemi yapıldı. Bu süreçlere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

20 / 20

Ahmet öğretmen öğrencisi Selin'den organeller ile ilgili bilgi kartları hazırlamasını istiyor. Selin aşağıdaki bilgi kartlarını hazırlıyor.

Buna göre Selinin hazırladığı kartlarla ilgili;

I.     Bitki ve hayvan hücresinde farklı organelleri biliyor.

II.   Ribozom ve golgi cisimciğinin görevlerini karıştırıyor.

III. Bitki ve hayvan hücresinde bulunan organelleri biliyor.

yukarıda verilen yorumlardan hangileri yapılabilir ?

Sınavdaki başarı oranın =>

0%

Deneme sonucunu yukarıdaki paylaşım ikonlarını kullanarak sosyal medya hesaplarınızda ya da yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Denemeyi değerlendirebilirsiniz.

4 sayfalık versiyonu 31 Ekim Perşembe akşamı instagram hesabımızdan paylaşılacaktır.

2019-2020 7.Sınıf 2.Deneme YAPILAN YORUMLAR

 • Avatar
  Recep Oruç
  3 ay önce

  Merhaba, toner ve kağıt tasarrufu açısından keşke 6 sayfaya bari sığdırılsaydı. Emekleriniz için teşekkürler.

  • Mehmet Ali ŞENAY
   Mehmet Ali ŞENAY
   3 ay önce

   Emeği geçen arkadaşlarım adına teşekkür ederim. İnstagtam üzerinden https://www.instagram.com/ultrafenakademi adresini takip ederseniz bu akşam 4 sayfalık versiyonunu ve online sınavını paylaşacağız.

stag stag 9000 geciktirici paykasa pay.web.tr pomeranianelektronik sigara viagra viagra